Vem

Jag som driver AllEkonomi heter Marianne Olofsson och
jag är vad man kan kalla en möjliggörare, småföretagarens högra hand och trygghet.

D.v.s jag hjälper till med bokföring, löner, skapa och tolka rapporter och hålla myndigheterna på gott humör. En mer vedertagen titel är Auktoriserad Redovisningskonsult och personaladministratör.
Jag vill även vara ditt självklara bollplank och rådgivare innan du fattar olika ekonomiska beslut, och som du vet har jag tystnadsplikt.

Jag hjälper dig att följa lagar och regler inom redovisningsområdet, vilket är ett område i ständig förändring, det gör att du i lugn och ro kan fokusera på Din verksamhet.

I drygt 30 år har jag arbetat med redovisning, löner etc för olika företag
i varierande branscher.

Välkommen att slå mig en signal på telefon 031-92 54 00 så kan vi prata om
hur det ser ut i ditt företag och vad jag kan göra för att hjälpa dig.